Przegląd instalacji gazu - Nowy Sącz, Bochnia, Brzesko, Limanowa

Przegląd instalacji gazu

Przegląd instalacji gazowych dla bezpieczeństwa mieszkańców

Przegląd instalacji gazu jest ważną czynnością dla bezpieczeństwa mieszkańców każdego domu/mieszkania, w którym mamy do czynienia z takimi instalacjami. W wielu gospodarstwach domowych gaz jest podstawowym źródłem ogrzewania wody i budynku, należy jednak pamiętać o tym że jest to substancja wybuchowa i łatwopalna co stwarza pewien rodzaj zagrożenia. Przez prawidłowo wykonaną kontrolę instalacji rozumiemy: sprawdzenie szczelności połączeń wzdłużnych, poprzecznych oraz ewentualnych rozwarstwień rur (mikropęknięcia) przy pomocy czujnika gazu, wizualne ocenienie stanu technicznego instalacji wraz z przejściami przez przegrody budowlane a raz na pięć lat instalację gazową należy poddać głównej próbie szczelności instalacji.

Z ustawy prawo budowlane jasno wynika, że obiekty budowlane powinny przynajmniej jeden raz w roku być poddane okresowej kontroli, w której skład wchodzi między innymi przegląd instalacji gazowej. Często o konieczności wykonania przeglądu instalacji gazu przypominamy sobie po nieszczęśliwym wypadku, który zdarzył się w naszej okolicy lub został nagłośniony w mediach. Dużej części tych nieszczęść udałoby się uniknąć, gdyby instalacja gazowa była regularnie kontrolowana a niewielkie nieszczelności byłyby diagnozowane i eliminowane na bieżąco.

Przegląd instalacji gazu- najczęściej zadawane pytania

Przegląd instalacji gazu polega na sprawdzeniu szczelności instalacji (zalecane jest również badanie działania wentylacji w pomieszczeniach w których znajduje się instalacja gazu). Coroczna kontrola instalacji gazu odbywa się za pomocą czujnika gazu, natomiast co 5 lat powinna być wykonana kontrola z ciśnieniową próbą szczelności.

Coroczny przegląd instalacji gazu to koszt od 50 do 100 zł + ewentualny koszt dojazdu w przypadku większej odległości niż 30km od siedziby firmy.

Używając czujnika gazu lub wykonując próbę ciśnieniową.

Sprawdź informacje dodatkowe w zakresie: ochrona danych osobowych.
Polityka cookies: przeczytajcie także o zabezpieczeniu plików cookies.