Przegląd instalacji gazu - Nowy Sącz, Bochnia, Brzesko, Limanowa

Przegląd instalacji gazu

Przegląd instalacji gazu jest ważną czynnością dla bezpieczeństwa mieszkańców każdego domu/mieszkania, w którym mamy do czynienia z tą instalacją. W wielu gospodarstwach domowych gaz jest podstawowym źródłem ogrzewania wody i budynku, należy jednak pamiętać o tym że jest to substancja wybuchowa i łatwopalna co stwarza pewien rodzaj zagrożenia. Często o konieczności wykonania przeglądu instalacji przypominamy sobie po nieszczęśliwym wypadku, który zdarzył się w naszej okolicy lub został nagłośniony w mediach. Dużej części tych nieszczęść udałoby się uniknąć, gdyby instalacja była regularnie sprawdzana, a niewielkie nieszczelności byłyby diagnozowane i eliminowane na bieżąco. Należy również zwrócić uwagę, że ustawowo każdy użytkownik instalacji gazowej jest zobligowany przynajmniej jeden raz w roku wykonać przegląd stanu technicznego tej instalacji przez osobę do tego uprawnioną.