Przegląd instalacji gazu - Nowy Sącz, Bochnia, Brzesko, Limanowa

Przegląd instalacji gazu

Przegląd instalacji gazowych dla bezpieczeństwa mieszkańców

Przegląd instalacji gazu jest ważną czynnością dla bezpieczeństwa mieszkańców każdego domu/mieszkania, w którym mamy do czynienia z takimi instalacjami. W wielu gospodarstwach domowych gaz jest podstawowym źródłem ogrzewania wody i budynku, należy jednak pamiętać o tym że jest to substancja wybuchowa i łatwopalna co stwarza pewien rodzaj zagrożenia. Przez prawidłowo wykonaną kontrolę instalacji rozumiemy: sprawdzenie szczelności połączeń wzdłużnych, poprzecznych oraz ewentualnych rozwarstwień rur (mikropęknięcia) przy pomocy czujnika gazu, wizualne ocenienie stanu technicznego instalacji wraz z przejściami przez przegrody budowlane a raz na pięć lat instalację gazową należy poddać głównej próbie szczelności instalacji.

Z ustawy prawo budowlane jasno wynika, że obiekty budowlane powinny przynajmniej jeden raz w roku być poddane okresowej kontroli, w której skład wchodzi między innymi przegląd instalacji gazowej. Często o konieczności wykonania przeglądu instalacji gazu przypominamy sobie po nieszczęśliwym wypadku, który zdarzył się w naszej okolicy lub został nagłośniony w mediach. Dużej części tych nieszczęść udałoby się uniknąć, gdyby instalacja gazowa była regularnie kontrolowana a niewielkie nieszczelności byłyby diagnozowane i eliminowane na bieżąco.

Przegląd instalacji gazowej i aspekty prawne – aspekty prawne (może jakaś ustawa) i konsekwencje, które grożą za brak takiego przeglądu

Zgodnie Art. 62 Ustawy Prawo Budowlane obowiązkiem każdej osoby posiadającej w swoim domu/mieszkaniu instalację gazową jest wykonywanie jej corocznych przeglądów okresowych oraz 5 letnich przeglądów z próbą szczelności instalacji. Konsekwencjami nie wykonania takich przeglądów może być kara do 5000 zł, brak podstaw do ubiegania się o skorzystanie ubezpieczenie domu/mieszkania oraz najgorszy możliwy przypadek czyli utrata zdrowia lub życia przy wybuchu gazu w przypadku jego niekontrolowanego wycieku.

Przegląd instalacji gazu- najczęściej zadawane pytania

Przegląd instalacji gazu polega na sprawdzeniu szczelności instalacji (zalecane jest również badanie działania wentylacji w pomieszczeniach w których znajduje się instalacja gazu). Coroczna kontrola instalacji gazu odbywa się za pomocą czujnika gazu, natomiast co 5 lat powinna być wykonana kontrola z ciśnieniową próbą szczelności.

Koszt przeglądu instalacji gazowej może się różnić w zależności od regionu i dostawcy usług, ale zazwyczaj mieści się w przedziale od 100 do 1000 złotych. Należy jednak pamiętać, że cena może być wyższa, jeśli konieczne są dodatkowe naprawy lub modernizacje instalacji.

Należy pamiętać, że szczelność instalacji gazowej może wykonać tylko i wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje. Rozróżniamy co roczną próbę szczelności instalacji, którą wykonuje się przy pomocy detektora gazu. Drugim rodzajem kontroli szczelności jest kontrola 5-letnia polegającą na wykonaniu głównej próby szczelności (ciśnieniowej) przy użyciu sprężonego Azotu, próba ta wykonywana jest przy odłączonych odbiornikach gazu (takich jak np: kuchenka gazowa, kocioł czy terma), ze względu na prawdopodobne  uszkodzenia przy tak wysokich ciśnieniach. Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, więc jeśli masz podejrzenia co do szczelności, nie próbuj naprawiać instalacji samodzielnie.

Tak, przegląd instalacji gazowej jest obowiązkowy. W wielu krajach istnieją przepisy i regulacje dotyczące regularnych kontroli i przeglądów instalacji gazowych. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa i minimalizację ryzyka wypadków związanych z użytkowaniem gazu. W przypadku stwierdzenia usterki lub nieprawidłowości podczas przeglądu, konieczne może być podjęcie działań naprawczych lub modernizacja instalacji.

Przegląd instalacji gazowej powinien być przeprowadzany co najmniej raz na rok, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami bezpieczeństwa. Regularne kontrole są istotne w celu zapewnienia, że instalacja gazowa jest w pełni sprawna, nie ma wycieków ani innych potencjalnych zagrożeń. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek problemy lub podejrzenia dotyczące bezpieczeństwa, należy skontaktować się z odpowiednim specjalistą w celu dokonania dodatkowych inspekcji lub naprawy.

Coroczny koszt przeglądu instalacji gazu mieści się w granicach 100-200zł, natomiast 5 letni przegląd w zależności od rozbudowania instalacji oraz ilości odbiorników jakie należy odpiąć do próby szczelności mieści się w granicach od 500 do 1000 zł. Protokół z takich przeglądów może wystawić firma/osoba, która posiada do tego odpowiednie uprawnienia dozorowe wydawane przez Izbę Inżynierów Budownictwa lub uprawnienia SEP.

Sprawdź informacje dodatkowe w zakresie: ochrona danych osobowych.
Polityka cookies: przeczytajcie także o zabezpieczeniu plików cookies.