Przegląd instalacji spalinowej i wentylacyjnej

Przegląd instalacji spalinowej i wentylacyjnej
Przegląd przewodów kominowych (splinowych, dymowych i wentylacyjnych) budynków mieszkalnych podobnie jak  przeglądy instalacji gazowych są ustawowo wymagane przynajmniej jeden raz w roku przy nadzorze osoby posiadającej uprawnienia budowlane. Celem przeglądów instalacji jest sprawdzenie stanu technicznego, szczelności oraz ciągu kominowego. Poprawnie działająca instalacja wentylacji zapewnia komfort, dostarcza tlen oraz usuwa zanieczyszczenia takie jak dwutlenek węgla, opary z detergentów, nieprzyjemne zapachy itd. Instalacja ta zapobiega również powstawaniu grzybów i pleśni. Szczelna instalacja spalinowa zapewnia całkowite usunięcie produktów spalania i gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania kotłów zaopatrujących w ciepło instalację C.O. i C.W.U.