Wentylacja przemysłowa

Wentylacja przemysłowa
Wentylacja przemysłowa to wentylacja mająca na celu usunięcie wszelkiego typu zanieczyszczeń powstających w obiektach przemysłowych, halach oraz zakładach produkcyjnych podczas procesów technologicznych, aby zapewnić odpowiednie warunki pracy. Do takich zanieczyszczeń zaliczmy między innymi:  kurz, pył, inne zanieczyszczenia stałe, gazy, aerozole, ciepło, wilgoć. Każdy obiekt wymaga indywidualnego podejścia i tak zaprojektowanej instalacji, aby spełniała założone cele. Podczas analizy należy uwzględnić wiele czynników takich jak: wielkość powstających zanieczyszczeń, najwyższe dopuszczalne stężenia, źródła zanieczyszczeń, rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń, gęstość powietrza, prędkość porywania zanieczyszczeń, odpowiedni dobór urządzeń i materiałów, prawidłowe sterowanie. Ważnym aspektem jest koszt instalacji oraz możliwe najniższe koszty eksploatacji, które możemy zmniejszyć np. przez częściową recyrkulację oczyszczonego powietrza. Ostatnim krokiem jest poprawnie wykonana i odpowiednio wyregulowana instalacja, co również obniża koszty eksploatacji.